KIOM MULTE

Mi ne scias, kiom multe
la portugala lingvo apartenas al mi.
Mi ne estas portugalo.
Mia identeco, mia mio, memo kaj egoo
havas konflikton preskaŭ nepacigeblan kun tiu lingvo.
Esperanto devintus esti mia denaska.
Por multaj, la koloniismo estas pasinta fakto,
indulginda pro la tiuepoka pensprogreso.
Por mi, ĝi estas vundo neniam cikatriĝinta,
daŭre dolora nuntempe.
Mi havas amplifitaj ene de mi
kriojn de ĉiuj genocidoj
elde la lastaj kvincent jaroj da invado.
Kiom multe da mi mi ŝuldas al la portugala lingvo?

Prepozicioj en la portugala lingvo

Malsame al la Esperantaj prepozicioj, la portugallingvaj prepozicioj ne havas ĉiam konstantan valoron/funkcion, kaj tial okazas ofte, ke pli ol unu prepozicio taŭgas por sama celo/senco:

Ele veio de carro. | Ele veio no carro. | Ele veio com o carro.

(Li venis per aŭto.)

En la portugala lingvo, kunmetitaj vortoj ne estas tiom oftaj kiel en Esperanto. Por plejparto de la Esperantaj kunmetoj, en la portugala lingvo oni uzas prepoziciojn.

La vaporŝipo estas granda. 

(O navio a vapor é grande.)(a = al)

La diskutrondo jam finiĝis. 

(A roda de discussão já encerrou.)(de = de)

Por multaj Esperantaj prepozicioj, ne ekzistas aparta prepozicio en la portugala lingvo:

je, cis/maltrans, ĉirkaŭ, da, apud, ĉe, malgraŭ

preter, el, anstataŭ, per, po, pri, pro, super, tra, trans

Por la celoj de tiuj prepozicioj, oni uzas en la portugala lingvo aŭ unu el la prepozicioj kiuj ĝenerale aplikiĝas en alia rolo, aŭ prepoziciecan kunmeton, kiu estas kuniĝo de prepozicio(j) kaj alia(j) vorto(j).

Malgraŭ, ke eventuale tiuj prepoziciecaj kunmetoj povas havi logikan sencon, estas preferinde ne multe konsideri ĝin, ĉar la samo ne okazos kun ĉiuj kunmetoj. Ekzemple, la kunmeto em virtude de, kiu signifas pro, havas en si la substantivon virtude, kies ekzakta traduko estus ‘virto‘. La ekzakta senco de la vorto virtude apenaŭ tenas rilaton kun la funkcio de la konstruo em virtude de. Tial, estas pli bone konsideri la tutan kunmeton kiel ununuran solidiĝintan unuon, eĉ se oni scias ke temas pri kunmeto.

Tre ofte la lasta el la eroj de la prepozicieca kunmeto estas prepozicio mem kaj ĝi kunfandiĝas kun difina artikolo kiu venas tuj poste.

Não veio por causa da greve. (Ne venis pro la striko)(Fakte la prepozicieca kunmeto estas “por causa de“, ne “por causa da“. La litero ‘a‘ de ‘da‘ estas la difina artikolo de la vorto ‘greve“.)


La evento komenciĝos je la naŭa. (O evento começará às nove.)(às = kunmeto de la prepozicio a + ina plurala difina artikolo as)


La domo troviĝas cis/maltrans la rivero. (A casa está do lado de cá do rio. | A casa está aquém do rio.)(aquém do = kunmeto de la adverbo aquém + prepozicio de + vira singulara difina artikolo o)

La domo troviĝas trans la rivero. (A casa está do lado de lá do rio. |  A casa está do outro lado do rio. | A casa está [para] além do rio.)(além do = kunmeto de la adverbo além + prepozicio de + vira singulara difina artikolo o)


 Li venos ĉirkaŭ la sesa horo. (Ele vai vir por volta das seis horas.)(por volta das = kunmeto de la prepozicio por + substantivo volta + prepozicio de + ina plurala difina artikolo as)


Mi volas du kilojn da fromaĝo.

(Quero dois quilos de queijo.)(de = de)


La kato estas apud la pordo. (O gato está ao lado da porta.)(ao lado da = flanke de = kunmeto de la prepozicio a + vira singulara difina artikolo o + vira substantivo lado (flanko) + prepozicio de + ina singulara difina artikolo a)

La kato estas apud la sofo. (O gato está ao lado do sofá.)(ao lado do = flanke de = kunmeto de la prepozicio a + vira singulara difina artikolo o + vira substantivo lado (flanko) + prepozicio de + vira singulara difina artikolo o)


Li estas ĉe la fenestro. (Ele está na janela.)(na = kunmeto de la prepozicio em + ina singulara difina artikolo a)(La laŭlitera traduko de “na janela” estus “en la fenestro“)

Li estas ĉe la sofo. (Ele está no sofá.)(no = kunmeto de la prepozicio em + vira singulara difina artikolo o)(La laŭlitera traduko de “no sofá” estus “en la sofo“)

Li sidas ĉe la tablo. (Ele está sentado à mesa. | Ele está sentado junto à mesa.)(à = kunmeto de la prepozicio a + ina singulara difina artikolo a)(junto à = kunmeto de la adjektivo junto + prepozicio a + ina singulara difina artikolo a)


Malgraŭ ĉio, ni iris. (Apesar de tudo, nós fomos.)(apesar de = kunmeto de la adverbo apesar + prepozicio de)


Ŝi pasis preter la monumento. (Ela passou ao lado do monumento.)(ao lado do = flanke de = kunmeto de la prepozicio a + vira singulara difina artikolo o + vira substantivo lado (flanko) + prepozicio de + vira singulara difina artikolo o)


Ŝi eliris el la domo. (Ela saiu da casa.)(da = de la = kunmeto de la prepozicio de + ina singulara difina artikolo a)

Li elektis nur unu el la aŭskultantoj. (Ele escolheu apenas um dentre os ouvinte.)(dentre = el inter = kunmeto de la prepozicio de + prepozicio entre)


Li portis lakton anstataŭ kafo. (Ele trouxe leite em vez de café.)(em vez de = kunmeto de la prepozicio em + substantivo vez [fojo/vico] + prepozicio de)


Ŝi plenigis botelon per akvo. (Ela encheu uma garrafa com água.)(com = kun)


La aŭto veturis po cent kilometroj en horo. (O carro viajava a cem quilômetros por hora.)(a = al)


Ili ne parolis pri la temo. (Eles não falaram sobre o assunto.)(sobre = sur)


Ŝi stumblis kaj falis pro la akvo sur la planko. (Ela tropeçou e caiu por causa da água no chão.)(por causa da = kunmeto de la prepozicio por + ina singulara substantivo causa [kaŭzo] + prepozicio de + ina singulara difina artikolo a)

Ŝi ne venis pro tio. (Ela não veio por causa disso.)(por causa disso = kunmeto de la prepozicio por + ina singulara substantivo causa [kaŭzo] + prepozicio de + pronomo isso [tio])

Li ne venis pro la pluvo. (Ele nao veio devido à chuva. | Ele nao veio em virtude da chuva.)(devido a = kunmeto de la adjektivo/substantivo devido + prepozicio a + ina singulara difina artikolo a)(em virtude da = kunmeto de la prepozicio em + substantivo virtude + prepozicio de + ina singulara difina artikolo a)

Li mortis pro malsato. (Ele morreu de fome.)(de = de)


Li flugis super la urbo. (Ele voava acima da cidade.)(acima da = kunmeto de la adverbo acima + prepozicio de + ina singulara difina artikolo a)


Li kuris tra la arbaro. (Ele correu através da floresta.)(através da = kunmeto de la adverbo através + prepozicio de + ina singulara difina artikolo a)


a  al

La prepozicio ‘a‘ ekvivalentas la Esperantan ‘al‘:

Eu disse tudo a ele. (Mi diris ĉion al li.)

Anstataŭ ‘a‘, en Brazilo oni tre ofte uzas la prepozicion “p(a)ra“:

Eu disse tudo pra ele. (Mi diris ĉion al li.)

La vorto ‘a‘ ankaŭ ekvivalentas, depende de la kunteksto, la artikolon ‘la‘:

A menina deu uma flor a você. (La knabino donis floron al vi.)

La prepozicio ‘a‘ ofte aperas kunfandiĝinta kun alia vorto (artikolo, pronomo, adverbo):

Ele disse ‘oi’ ao amigo. | Ele disse ‘oi’ àquele amigo.   
(Li diris ‘saluton’ al la amiko. | Li diris ‘saluton’ al tiu amiko.)

Ele disse ‘oi’ à amiga. | Ele disse ‘oi’ àquela amiga. 
(Li diris ‘saluton’ al la amikino. | Li diris ‘saluton’ al tiu amikino)

Ele disse ‘oi’ aos amigos. | Ele disse ‘oi’ àqueles amigos. 
(Li diris ‘saluton’ al la amikoj. | Li diris ‘saluton’ al tiuj amikoj)

Ele disse ‘oi’ às amigas. | Ele disse ‘oi’ àquelas amigas. 
(Li diris ‘saluton’ al la amikinoj. | Li diris ‘saluton’ al tiuj amikinoj)

Não me refiro àquilo que ocorreu anteontem.
(Mi ne parolas pri tio, kio okazis antaŭhieraŭ.)

Onde você está e aonde você vai?
(Kie vi estas kaj kien vi iras?)

Prononco

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)
a

ao

à

às

aos

àquele

àquela

àqueles

àquelas

aonde

[a]

[aw]

[a], [a:]

[as]Brazilo, [az]Brazilo, [ɐʃ]Portugalio

[aws]Brazilo, [awz]Brazilo, [awʃ]Portugalio

[a’keli]Brazilo, [a’kelɘ]Portugalio

[a’kɛlɐ]
 
[a’kelis]Brazilo, [a’keliz]Brazilo, [a’kelɘʃ]Portugalio

[a’kɛlɐs]Brazilo, [a’kɛlɐz]Brazilo, [a’kɛlɐʃ]Portugalio

[a’õdʒi]Brazilo, [a’õdi]Portugalio
 

ante  antaŭ

La prepozicio ‘ante‘ ekvivalentas la Esperantan ‘antaŭ‘.

Ele se colocou ante a porta e não permitiu ninguém entrar. (Li sin lokis antaŭ la pordo kaj permesis al neniu eniri.)

Anstataŭ ‘ante‘, oni tre ofte uzas la esprimon “em/na frente a/de” (fronte al):

Ele se colocou na frente da porta. (Li sin lokis fronte al la pordo.)(na frente da = em + a + frente + de + a)

Malsame al la Esperanta ‘antaŭ‘, la portugallingva ‘ante‘ estas uzata ekskluzive kun loka nuanco. Por tempa nuanco, onis uzas la esprimon ‘antes de‘:

O evento terminou antes das dez horas. (La evento finiĝis antaŭ la deka horo.)(antes das = antes + de + as)

Prononco

La litero ‘n‘ de la prepozicio ‘ante‘ ne estas prononcata. Ĝi nur indikas, ke la antaŭa vokalo estas nazala.

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)
ante [‘ãtʃi], [‘ãti]

após post

La prepozicio ‘após‘ ekvivalentas la Esperantan ‘post‘:

Ele voltou após dois dias. (Li revenis post du tagoj.)

Ele entrou após os amigos. (Li eniris post la amikoj.)

Existe vida após a morte? (Ĉu ekzistas vivo post la morto?)

Anstataŭ ‘após‘, oni tre ofte uzas la esprimon “depois de“:

Ele voltou depois de dois dias. (Li revenis post du tagoj.)

Ele entrou depois dos amigos. (Li eniris post la amikoj.)(depois dos = depois + de + os)

Existe vida depois da morte? (Ĉu ekzistas vivo post la morto?)(depois da = depois + de + a)

La vorto ‘após‘ ankaŭ ekvivalentas, depende de la kunteksto, la adverbon ‘poste‘:

Ele saiu e o amigo logo após. (Li eliris kaj la amiko tuj poste.)

Prononco

Vorto/Kunmeto Prosimuma prononco (IFA)
após [a’pɔs]Brazilo, [a’pɔz]Brazilo, [a’pɔjs]Brazilo, [a’pɔjz]Brazilo, [a’pɔʃ]Portugalio
  

até ĝis

La prepozicio ‘até‘ ekvivalentas la Esperantan ‘ĝis‘:

Ele foi até o parque. (Li iris ĝis la parko.)

La vorto ‘até‘ ankaŭ ekvivalentas, depende de la kunteksto, la adverbon ‘‘:

Ele até prometeu vir. (Li promesis veni.)

Prononco

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)
até [a’tɛ]Brazilo, [ɐ’tɛ]Portugalio
 

com kun

La prepozicio ‘com‘ ekvivalentas la Esperantan ‘kun‘:

Ela veio com sua amiga. (Ŝi venis kun sia amikino.)

Kiel jam montrite supre, en la portugala lingvo ne ekzistas prepozicio kiu egalu la Esperantan ‘per‘. En tiuj cirkonstancoj, oni foje povas uzi la prepozicion ‘com‘.

Ele cortou o papel com a tesoura. (Li tranĉis la paperon per la tranĉilo.)

Ofte la prepozicio ‘com‘ venas kunfandiĝinta kun persona pronomo.

Ele está falando comigo? (Ĉu li parolas kun mi?)

Ela não vem conosco. (Ŝi ne venas kun ni.)

Ekzistas kuniĝoj de la prepozicio ‘com‘ kun artikoloj, sed ili estas arkaikaj.

Prononco

La litero ‘m‘ de la prepozicio ‘com‘ ne estas prononcata. Ĝi nur indikas, ke la antaŭa vokalo estas nazala.

Dum la kuniĝoj de la prepozicio ‘com‘ kun difinaj artikoloj estas arkaikaj en la skribo, en parolo ili daŭre povas okazi:

Ele saiu com as coisas. (Li eliris kun la aĵoj.)(proksimuma prononco: eli saiu kũas/kŭas kojzas)

Ele saiu com um livro. (Li eliris kun libro.)(proksimuma prononco: eli saiŭ livru)

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)
com

com o

com os

com a

com as

com um

com uns

com uma

com umas

[kõ], [kũ]

[kõu], [ku]

[kõus], [kõuz], [kus], [kuz], [kõuʃ]

[kõa], [kwa]

[kõas], [kõaz], [kwas], [kwaz], [kõaʃ]

[kõũ], [kũ]

[kõũs], [kõũz],[kũs], [kũz], [kõũʃ]

[kõũmɐ], [kũmɐ]

[kõũmɐs], [kõũmɐz], [kũmɐs], [kũmɐz], [kõũmɐʃ]

contra kontraŭ

La prepozicio ‘contra‘ ekvivalentas la Esperantan “kontraŭ“:

Ele agiu contra sua própria vontade. (Li agis kontraŭ sia propra volo.)

Prononco

La litero ‘n‘ de la prepozicio ‘contra‘ ne estas prononcata. Ĝi nur indikas, ke la antaŭa vokalo estas nazala.

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)
contra [‘kõtɾɐ]

  

de de

La prepozicio ‘de‘ egalas la Esperantan ‘de‘.

A água do poço não é potável. (La akvo de la puto ne estas trinkebla.)

La portugallingva prepozicio ‘de‘ povas ankaŭ ekvivalenti la Esperantajn ‘per‘ kaj ‘el‘:

Ela viajou de ônibus. (Ŝi vojaĝis per buso.)

O passarinho voou da gaiola. (La birdo flugis el la kaĝo.)(da = kunmeto de la prepozicio de + ina singulara difina artikolo a)

La prepozicio ‘de‘ ankaŭ povas ekvivalenti la Esperantan ‘pri‘.

Ele falava do tempo passado. (Li parolis pri la pasinta tempo.)

Plej ofte la prepozicio ‘de‘ aperas kunfandiĝinta kun alia vorto (artikolo, pronomo, adverbo).

Ele entrou no hotel do bairro. (Li eniris en la hotelon de la kvartalo)

Ele entrou nas casas das amigas. (Li eniris en la domojn de la amikinoj)

Ele entrou no hotel dum bairro. (Li eniris en la hotelon de (iu) kvartalo)

Ele entrou nas casas dumas amigas. (Li eniris en la domojn de (iuj) amikinoj)

O livro é dele, a caneta é dela, e a mesa é deles. (La libro estas de li; la plumo estas de ŝi, kaj la tablo estas de ili.)

A fonte deste livro é Times New Roman; desse livro é Arial e daquele livro é Georgia. (La tiparo de ĉi tiu libro [ĉe mi] estas Times New Roman; de tiu libro [ĉe vi] estas Arial kaj de tiu libro [ĉe li] estas Georgia.)

As ideias deste livro não são as mesmas daquele. (La ideoj de ĉi tiu libro ne estas la samaj de tiu.)

Brazilanoj ofte ne diferencas ‘este” disde ‘esse‘ kaj uzas ilin indiferente. Tiel, la ĉefa diferenco okazas inter est-/ess- kaj aquel-, kie la unuaj prezentas ion proksiman kaj la lasta prezentas ion malproksiman.

A fonte deste/desse livro é interessante. (La tiparo de ĉi tiu libro [proksima al mi aŭ/kaj vi] estas interesa.)

A fonte daquele livro é interessante.  (La tiparo de tiu libro [malproksima al mi kaj vi] estas interesa.)

Quero provar uma porção disto, disso e daquilo(Mi volas gustumi porcion de ĉi tio [ĉe mi], de tio [ĉe vi] kaj de tio [ĉe li])

Quero entender o significado disso. (Mi volas kompreni la signifon de tio.)

Samkiel la antaŭaj kunmetoj, brazilanoj ofte ne diferencas ‘isto” disde ‘isso‘ kaj uzas ilin indiferente. Tiel, la ĉefa diferenco okazas inter isto/isso kaj aquilo, kie la unuaj prezentas ion proksiman kaj la lasta prezentas ion malproksiman.

Quero provar uma porção disto/disso e daquilo. (Mi volas gustumi porcion de ĉi tio [proksima al mi aŭ/kaj vi] kaj de tio [malproksima al mi kaj vi])

Vamos arrumar os livros. O primeiro livro é daqui; o segundo, daí; e o terceiro, dali. (Ni organizu la librojn. La unua libro estas de ĉi tie [ĉe mi]; la dua, de tie [ĉe vi]; kaj la tria, de tie [ĉe li].

Eu venho da praça. E você? Donde você vem? (Mi venas el/de la placo. Kaj vi? El/de kie vi venas?)

Ele comprou o livro mais interessante dentre as centenas de livros disponíveis. (Li aĉetis la plej interesan libron el [inter] la centoj da disponeblaj libroj.)

La prepozicio ‘de‘ povas foje kuniĝi kun substantivoj. En tiu situacio, la kuniĝo venas akompanate de apostrofo. Ili estas tre maloftaj kaj okazas pro histori(ec)aj kaŭzoj:

Ele comprou uma garrafa d’água. (Li aĉetis akvobotelon [botelo de akvo].)

Você assistiu a novela Coração d’Ouro? (Ĉu vi spektis la telenovelon Coração d’Ouro [Koro de Oro]?)

Se la artikolo de kunmeto estas samtempe parto de propra nomo, tiam la vokalo estos majusklo. Oni povas tamen preferi ne kunigi la prepozicion kaj la artikolon de la propra nomo.

A notícia estava na primeira página dO Estado. = A notícia estava na primeira página de O Estado. (La novaĵo estis en la unua paĝo de O Estado.)(O Estado estas propra nomo de ĵurnalo.)

Prononco

Proksimuma prononco (IFA)
de

[dʒi]plejparto de Brazilo,  [di]kelkaj regionoj de Brazilo, [dɘ]Portugalio
  

do, dos

[du]

[dus]Brazilo, [duz]Brazilo, [duʃ]Portugalio
   

da, das

[da]

[das]Brazilo, [daz]Brazilo, [daʃ]Portugalio
  

dum, duns

[dũ]

[dũs]Brazilo, [dũz]Brazilo, [dũʃ]Portugalio
  

duma, dumas

[‘dũmɐ]

[‘dũmɐs]Brazilo [‘dũmɐz]Brazilo, [‘dũmɐʃ]Portugalio
  

dele, deles

[‘deli]Brazilo, [‘delɘ]Portugalio

[‘delis]Brazilo, [‘deliz]Brazilo, [‘delɘʃ]Portugalio
  

dela, delas

[‘dɛlɐ]

[‘dɛlɐs]Brazilo[‘dɛlɐz]Brazilo, [‘dɛlɐʃ]Portugalio
   

deste, destes

[‘destʃi]plejparto de Brazilo

[‘desti] [‘deʃti] [‘deʃtʃi] kelkaj regionoj de Brazilo [‘deʃtɘ]Portugalio

[‘destʃis/z] [‘destis/z] [‘deʃtis/z] [‘deʃtʃis/z] Brazilo

[‘deʃtɘʃ]Portugalio

  

desta, destas

[‘dɛstɐ] [‘dɛʃtɐ] Brazilo, [‘dɛʃtɐ]Portugalio

[‘dɛstɐs/z] [‘dɛʃtɐs/z] Brazilo, [‘dɛʃtɐʃ]Portugalio
   

desse, desses

[‘desi]Brazilo, [‘desɘ]Portugalio

[‘desis]Brazilo, [‘desiz]Brazilo, [‘desiʃ]Portugalio
 

dessa, dessas

[‘dɛsɐ]

[‘dɛsɐs]Brazilo, [‘dɛsɐz]Brazilo, [‘dɛsɐʃ]Portugalio
 

daquele, daqueles

[da’keli]Brazilo, [dɐ’kelɘ]Portugalio

[da’kelis]Brazilo, [da’keliz]Brazilo, [dɐ’kelɘʃ]Portugalio
   

daquelas, daquelas

[da’kɛlɐ]Brazilo, [dɐ’kɛlɐ]Portugalio

[da’kɛlɐs]Brazilo, [da’kɛlɐz]Brazilo, [dɐ’kɛlɐʃ]Portugalio
  

disto

[‘dʒistu] [‘dʒiʃtu]plejparto de Brazilo

[‘distu]kelkaj regionoj de Brazilo

[‘diʃtu]Portugalio

disso

[‘dʒisu]plejparto de Brazilo, [‘disu]kelkaj regionoj de Brazilo

[‘disu]Portugalio

daquilo

[da’kilu]Brazilo, [dɐ’kilu]Portugalio

daqui

[da’ki]Brazilo, [dɐ’ki]Portugalio

dai

[da’i]Brazilo, [dɐ’i]Portugalio
 

dali

[da’li]Brazilo, [dɐ’li]Portugalio

donde

[‘dõdʒi]plejparto de Brazilo

[‘dõdi]kelkaj regionoj de Brazilo

[‘dõdɘ]Portugalio

dentre

[‘dẽtɾi]Brazilo, [‘dẽtɾɘ]Portugalio

desde ekde

La prepozicio ‘desde‘ ekvivalentas la Esperantan ‘ekde‘.

Desde quando você fala Esperanto? (Ekde kiam vi parolas Esperanton?)

Eles moram aqui desde 1980. (Ili loĝas ĉi tie ekde 1980.)

La prepozicio ‘desde‘ indikas ĉefe pasintan aŭ plu nuntempan okazaĵon. Por venontaj okazaĵoj, oni uzas la esprimon a partir de.

Desde que horas você está no parque? (Ekde kiu horo vi estas en la parko?)

Estou no parque desde as cinco horas. (Mi estas en la parko ekde la 5-a horo.)

A partir de que horas você estará no parque? (Ekde kiu horo vi estos en la parko?)

Estarei no parque a partir das cinco horas. (Mi estos en la parko ekde la 5-a horo.)

La esprimo ‘desde já‘ signifas ‘tuj/senprokraste‘.

Comece a ler desde já! (Eklegu senprokraste!)

La esprimo ‘desde que‘ foje signifas ‘kondiĉe ke‘.

Vou ler desde que você venha. (Mi legos kondiĉe, ke vi venu.)

Prononco

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)
desde [‘desdʒi] [‘dezdʒi] [‘deʃdʒi] [ˈdesdi]Brazilo, [‘deʒdɘ]Portugalio
  

em en

La prepozicio ‘em‘ ekvivalentas la Esperantan ‘en‘.

O gato está na caixa. (La kato estas en la skatolo.)

Malsame al la Esperanta ‘en‘, la portugallingva ‘em‘ ne ĉiam indikas ĉeeston interne de io.

O livro está na mesa. (La libro estas sur la tablo.)

O cachorro está na porta. (La hundo estas apud la pordo.)

Se oni volas emfazi ke temas pri lokiĝo interne de io, oni uzas la esprimon “dentro de“.

O gato está dentro da caixa. (La kato estas en la skatolo.)(dentro da = dentro + de + a)

O livro está dentro do saco. (La libro estas en la [man]sako.)(dentro do = dentro + de + o)

La prepozicio ‘em‘ plej ofte aperas kunfandiĝinta kun alia vorto (artikolo, pronomo).

Ele entrou no hotel. (Li eniris en la hotelon)

Ele entrou nas casas. (Li eniris en la domojn)

Ele entrou num hotel. (Li eniris en (iun) hotelon)

Ele entrou numas casas. (Li eniris en (iujn) domojn)

A casa é grande. Quem mora nela? (La domo estas granda. Kiu loĝas en ĝi?)

Não há cama neste quarto. Vou dormir naquele outro. (Ne estas lito en ĉi tiu ĉambro. Mi dormos en tiu alia.)

Você vai entrar nisso? (Ĉu vi eniros en tion? = Ĉu vi partoprenos en tio?)

Não há nada de verdade naquilo. (Neniu vero estas en tio.)

Essa citação não está neste livro. Está noutro livro. (Tiu citaĵo ne estas en ĉi tiu libro. Estas en alia libro.)

En Brazilo, tiu ĉi lasta kunmeto estas malofta ĉe skribo, sed en rapida parolado ĝi povas aperi.

Prononco

Malgraŭ la ortografia simileco, la portugallingva ‘em‘ havas prononcon tre malsaman rilate la Esperantan ‘en‘. La litero ‘m‘ de ‘em‘ estas prononcata kiel la Esperanta litero ‘j‘, formante kune la vokalo ‘e‘ la nazalan diminuendan diftongon [ẽj] aŭ [ẽj̃].

Proksimuma prononco (IFA)
em

[ẽj], [ẽj̃] Brazilo, [ɐ̃j̃]Portugalio

no, nos

[nu]

[nus]Brazilo [nuz]Brazilo, [nuʃ]Portugalio

na, nas

[na]

[nas]Brazilo, [naz]Brazilo, [naʃ]Portugalio

num, nuns

[nũ]

[nũs]Brazilo, [nũz]Brazilo, [nũʃ]Portugalio

numa, numas

[‘nũmɐ]

[‘nũmɐs]Brazilo, [‘nũmɐz]Brazilo, [‘nũmɐʃ]Portugalio

nele, neles

[‘neli]Brazilo, [‘nelɘ]Portugalio

[‘nelis]Brazilo, [‘neliz]Brazilo, [‘nelɘʃ]Portugalio

nela, nelas

[‘nɛlɐ]

[‘nɛlɐs]Brazilo, [‘nɛlɐz]Brazilo, [‘nɛlɐʃ]Portugalio

neste, nestes

[‘nestʃi]plejparto de Brazilo

[‘nesti] [‘neʃti] [‘neʃtʃi]kelkaj regionoj de Brazilo  [‘neʃtɘ]Portugalio

[‘nestʃis/z] [‘nestis/z] [‘neʃtis/z] [‘neʃtʃis/z] Brazilo, [‘neʃtɘʃ]Portugalio

nesta, nestas

[‘nɛstɐ][‘nɛʃtɐ] Brazilo, [‘nɛʃtɐ]Portugalio

[‘nɛstɐs/z] [‘nɛʃtɐs/z] Brazilo, [‘nɛʃtɐʃ]Portugalio

nesse, nesses

[‘nesi]Brazilo, [‘nesɘ]Portugalio

[‘nesis]Brazilo, [‘nesiz]Brazilo, [‘nesiʃ]Portugalio

nessa, nessas

[‘nɛsɐ]

[‘nɛsɐs]Brazilo, [‘nɛsɐz]Brazilo, [‘nɛsɐʃ]Portugalio

naquele, naqueles

[na’keli]Brazilo, [nɐ’kelɘ]Portugalio

[na’kelis]Brazilo, [na’keliz]Brazilo, [nɐ’kelɘʃ]Portugalio

naquela, naquelas

[na’kɛlɐ]Brazilo, [nɐ’kɛlɐ]Portugalio

[na’kɛlɐs]Brazilo, [na’kɛlɐz]Brazilo, [nɐ’kɛlɐʃ]Portugalio

nisto

[‘nistu][‘niʃtu]Brazilo, [‘niʃtu]Portugalio

nisso

[‘nisu]

naquilo

[na’kilu]Brazilo, [nɐ’kilu]Portugalio

noutro, noutros

[‘notɾu]

[‘notɾus] [‘notɾuz]Brazilo, [‘notɾuʃ]Portugalio

noutra, noutras

[‘notɾɐ]

[‘notɾɐs] [‘notɾɐz]Brazilo, [‘notɾɐʃ]Portugalio

entre inter

La prepozicio ‘entre‘ ekvivalentas la Esperantan ‘inter‘.

O dicionário está entre as gramáticas. (La vortaro estas inter la gramatikoj.)

Kiel jam montrite supre, la prepozicio ‘entre‘ povas formi kune kun la prepozicio ‘de‘ la kunmeton ‘dentre‘.

Prononco

La litero ‘n‘ de la prepozicio ‘entre‘ ne estas prononcata. Ĝi nur indikas, ke la antaŭa vokalo estas nazala.

Vorto

Kunmeto

Proksimuma prononco (IFA)
entre [‘ẽtɾi]Brazilo, [ˈẽtɾɘ]Portugalio

p(a)ra por

La prepozicio ‘p(a)ra‘ ekvivalentas la Esperantan ‘por‘. La mallongigo ‘pra‘ okazas plej ofte ĉe neformala ĉiutaga parolo, kvankam eblas ankaŭ ĉe skribo.

Trouxe um doce pra você. (Mi alportis dolĉaĵon por vi.)

La prepozicio ‘p(a)ra‘ ankaŭ estas uzata kun la sama funkcio de la prepozicio “al“.

Ele deu um doce pra ela. (Li donis dolĉaĵon al ŝi.)

La prepozicio ‘p(a)ra” povas aperi kunfandiĝinta kun difina artikolo. Tiu kunmeto malofte aperas ĉe skribo, sed estas ofta dum (brazila) parolado.

Ele fez um pedido pras mulheres. (Li faris peton al la virinoj)

Prononco

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)
para, pra

pro, pros

pra, pras

[‘paɾɐ], [pɾɐ]

[pru], [prus], [pruz]

[pra], [pras], [praz]

per per

En la portugala lingvo, la prepozicio ‘per‘ estas arkaika kaj tial neniam estas uzata memstare. Ĝi ĉiam aperas en la pasiva voĉo, en kunmeto kun difina artikolo.

A tarefa foi feita pelo amigo. (La tasko estis farita de la amiko)

A tarefa foi feita pela amiga. (La tasko estis farita de la amikino)

A tarefa foi feita pelos amigos. (La tasko estis farita de la amikoj)

A tarefa foi feita pelas amigas. (La tasko estis farita de la amikinoj)

Prononco

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)

pelo, pelos

 

pela, pelas

[‘pelu]

[‘pelus] [‘peluz]Brazilo, [‘peluʃ]Portugalio

[‘pelɐ]

[‘pelɐs] [‘pelɐz]Brazilo, [‘pelɐʃ]Portugalio

perante antaŭ, fronte al, en la ĉeesto de

La prepozicio ‘perante‘ ekvivalentas la Esperantajn ‘antaŭ, fronte al’ aŭ ‘en la ĉeesto de‘.

É preciso dizer a verdade perante o juiz. (Estas necese diri la veron antaŭ/fronte al/en la ĉeesto de la juĝisto)

Kun la sama senco, eblas uzi la prepozicion ‘ante‘ aŭ la esprimojn “diante de‘ (antaŭ), ‘na frente de‘ (fronte al), ‘na presença de‘ (en la ĉeesto de).

É preciso dizer a verdade ante o juiz.

É preciso dizer a verdade diante do juiz.

É preciso dizer a verdade na frente do juiz.

É preciso dizer a verdade na presença do juiz.

Prononco

La litero ‘n‘ de la prepozicio ‘perante‘ ne estas prononcata. Ĝi nur indikas, ke la antaŭa vokalo estas nazala.

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)
perante [pe’ɾɐ̃tʃi]Brazilo, [pɘ’ɾɐ̃tɘ]Portugalio

por pro, per, laŭ, post, kontraŭ, por, dum, -ota/-onta

Depende de la kunteksto, la portugallingva prepozicio ‘por‘ povas ekvivalenti diversajn Esperantajn prepoziciojn.

Ela comprou não por necessidade, mas porque queria. (Ŝi aĉetis ne pro neceso, sed ĉar ŝi volis.)

Enviei o livro por correio. (Mi sendis la libron per poŝto.)

Eles foram por este caminho. (Ili iris laŭ ĉi tiu vojo.)

A mulher foi ao guarda-roupa e retirou roupa por roupa. (La virino iris al la vestoŝranko kaj elprenis veston post vesto.)

Ela vendeu o carro por 20 mil reais. (Ŝi vendis la aŭton kontraŭ 20 mil realoj.)

Ele vai à feira uma vez por mês. (Li iras al la foiro po unu fojon por monato.)

Estive lá por duas horas. (Mi estis tie dum du horoj.)

A tarefa ainda está por fazer. (La tasko ankoraŭ estas farota.)

O interessante ainda está por acontecer. (La interesa afero ankoraŭ estas okazonta/ne okazis.)

O pedido ainda está por vir. (La mendo ankoraŭ estas alvenonta/ne alvenis.)

La esprimo “por volta de” signifas “ĉirkaŭ“.

Estarei aí por volta das quatro horas. (Mi estos tie ĉirkaŭ la kvara horo.)

Prononco

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)
por [pu] [puɾ]Brazilo, [puɾ]Portugalio

sem sen

La prepozicio ‘sem‘ ekvivalentas la Esperantan ‘sen‘.

Ela esta sem roupa. (Ŝi estis sen vesto = nuda).

Prononco

Malgraŭ la ortografia simileco, la portugallingva ‘sem‘ havas prononcon tre malsaman rilate la Esperantan ‘sen‘. La litero ‘m‘ de ‘sem‘ estas prononcata kiel la Esperanta litero ‘j‘, formante kune la vokalo ‘e‘ la nazalan diminuendan diftongon [ẽj] aŭ [ẽj̃].

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)
sem [sẽj] [sẽj̃]Brazilo, [sɐ̃j̃]Portugalio

sob sub

La prepozicio ‘sob‘ ekvivalentas la Esperantan ‘sub‘.

O gato está sob a mesa. (La kato estas sub la tablo.)

Tre ofte oni uzas, anstataŭ la prepozicio ‘sob‘, la esprimon “debaixo de“.

O gato está debaixo da mesa. (La kato estas sub la tablo.)

Ne konfuzu “debaixo de” kun “de baixo de“. La dua esprimo signifas “el sub“. Por la dua senco, ankaŭ ekzistas la esprimo “de debaixo de“.

Ele está debaixo da mesa. (Li estas sub la tablo.)

Ele veio de baixo da mesa. (Li venis el sub la tablo.)

Ele veio de debaixo da mesa. (Li venis el sub la tablo.)

Prononco

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)
sob [‘sobi] [sob]Brazilo, [sob]Portugalio

sobre sur, pri

Depende de la kunteksto, la portugallingva ‘sobre‘ ekvivalentos la Esperantajn “sur” aŭ “pri“.

O gato está sobre a mesa. (La kato estas sur la tablo.)(Sed ankaŭ povus esti “O gato estava na mesa.” “O gato estava em cima da mesa.”)

Eu falava sobre o gato. (Mi parolis pri la kato.)(Sed ankaŭ povus esti “Eu falava do gato.”)

Por la senco de la prepozicio ‘pri‘, oni uzas ankaŭ la esprimojn “acerca de“, “a respeito de“.

Eu falava acerca do gato. | Eu falava a respeito do gato. (Mi parolis pri la kato.)

Prononco

Vorto/Kunmeto Proksimuma prononco (IFA)
sobre [‘sobɾi]Brazilo, [‘sobɾɘ]Portugalio

trás post, malantaŭ, el post, el malantaŭ

La portugallingva prepozicio “trás” ekvivalentas la Esperantan konstruon “el post, el malantaŭ“. Tamen tiu prepozicio estas  apenaŭ uzata memstare. Anstataŭ ĝi, oni uzas la esprimojn “de trás de“, “detrás de“, “por trás de“, “por detrás de“.

La esprimo “detrás de” estas uzata ĉe statoverboj, dum la la esprimo “de trás de” estas uzata por indiki movon.

Ele está detrás da porta. (Li estas malantaŭ la pordo.)

Ele veio de trás da porta. (Li venis el malantaŭ la pordo.)

La diferenco inter “detrás de” e “por trás de/por detrás de” troviĝas en tio, ke la unua esprimo indikas precizan lokon en la malantaŭo, dum la lastaj esprimoj ampleksas pli grandan areon kaj indikas malprecizan lokon en tiu malantaŭa areo.

A casa fica detrás da igreja. (La domo estas malantaŭ la preĝejo, precize en tiu konata malantaŭo)

A casa fica por detrás da igreja. (La domo estas malantaŭ la preĝejo, en iu nepreciza loko de la malantaŭo)

Para trás de” indikas movon malantaŭen.

Ele foi para trás da porta. (Li iris malantaŭ la pordon.)

Ne konfuzu “trás” kun “atrás“. Ĉi lasta estas adverbo kaj signifas ‘malantaŭe‘. Aliflanke la esprimo “atrás de” signifas “malantaŭ“.

A casa está atrás. (La domo estas malantaŭe.)

Ele está atrás da porta. (Li estas malantaŭ la pordo.)

La esprimo “andar atrás de” signifas “serĉi“.

Ele anda atrás de um novo livro pra ler. (Li serĉas novan libron por legi.)

Prononco

Proksimuma prononco (IFA)
 de trás de, detrás de

[dʒi tras dʒi]

por trás de, por detrás de

[pu tras dʒi], [pu dʒitras dʒi]

p(a)ra trás de

[pɾɐ/paɾɐ tras dʒi]
 

La prepoziciojn prezentitajn ĝis nun la gramatiko de la portugala lingvo nomas “esencaj prepozicioj” (preposições essenciais), tial ke ili estas prepozicioj jam ekde siaj originoj. Ekzistas, tamen, vortoj kiuj origine apartenas al aliaj gramatikaj klasoj, sed povas eventuale roli kiel prepozicio. Tiuj ĉi duagradaj prepozicioj nomiĝas “akcidencaj prepozicioj” (preposições acidentais).

Akcidencaj Prepozicioj


Ele agiu conforme o plano.

Ele agiu consoante o plano.

Ele agiu segundo o plano.

(Li agis laŭ la plano.)

Afora duas pessoas, todos foram ao evento.

Fora duas pessoas, todos foram ao evento.

Salvo duas pessoas, todos foram ao evento.

Todos foram ao evento, exceto duas pessoas.

Todos foram ao evento, menos duas pessoas.

(Krom du personoj, ĉiuj iris al la evento.

Ĉiuj iris al la evento, krom du personoj.)

 durante –> dum

Ele viajou durante dois meses.

(Li vojaĝis dum du monatoj.)

 

  como –> kiel

Eles receberam uma carta como resposta.

(Ili ricevis leteron kiel respondon.)

  mediante –> per

Ele compreendeu a história mediante a leitura de um libro.

(Li komprenis la historion per librolegado.)

 

Prononcaj vort-kunmetoj

La portugallingvaj kunmetoj pra(s)/pro(s), rezulte el para + o(s)/a(s), tre malofte aperas ĉe skribo. Kaj pri la kunmeto de ‘para’ kun nedifinaj artikoloj ni povas diri ke ili neniam okazas ĉe skribo. Tamen, ĉe prononco ili ja okazas (en kelkaj regionoj?). Mi resumas sube la prononcajn kunmetojn. Ĉu en via regiono okazas same? Evidente ne temas pri ĉiama tiela prononco, sed okaza rapida prononco (de popolaj socitavoloj?).

KUNMETO + PROKSIMUMA PRONONCO

p(a)ra + um = prũ, pũ

Ex.: Ele deu a flor para um menino. (regiona prononco?: eli deŭ a flo  mininu)

p(a)ra + uma = prũma, pũma
p(a)ra + uns = prũs, prũz, pũs, pũz
p(a)ra + umas = prũmas, pũmas

Komenco de kortbirda komerco

Iu sinjorino projektis fari surprizon al sia edzo, kiu ial ne akompanis ŝin al ŝia jara kamporestado. Antaŭ ŝia reveno ŝi aĉetis kaj alsendis al sia edzo seson da kokinoj, kiuj devus efektivigi ilian idealon: “Komenco de kortbirda komerco laŭ ĉiuj konsilindaj principoj de ekonomio”…

Post du aŭ tri tagoj, okaze de la reveno de l’ sinjorino, ŝia edzo iris al la stacidomo por renkonti sian karan edzineton, kiu tre ĝoja kaj karesa ĉirkaŭprenis lin kaj momencis la jenan dialogon:

– Ĉu vi ricevis la belajn kokinojn, kiujn mi sendis al vi por la komenco de nia kortbirda edukado?

– Jes, sed kiam ili alvenis, mi ankoraŭ ne estis reveninta de mia taglaboro. La servistino malfermis la kaĝon kaj mi, revenante hejmen, estas devigita kapti ĉiujn kokinojn, kiuj jam estis sur la strato tute miksitaj kun la aliaj najbaraj kortbirdoj.

-Ho, kiom da kokinoj vi kaptis?

– Ve… Miopa kiel mi estas, mi nur sukcesis kapti tridek ses forkurintajn… (La reveninta sinjorino svenis post ĉi lastaj vortoj).

El la portugala lingvo, laŭmemore tradukis Francisco Monteiro de Barros.

El la revuo Brazila Esperantisto,
numeroj 9-10, Sep-Okt 1917, paĝo 5

Brazila adapto de la poemo Ho mia kor’

En junio 1912, la revuo Brazila Esperantisto publikigis tradukon far J. B. de Mello e Souza (1888-1969) de la poemo Ho mia kor’, kun indiko ke temis pri republikigo el ĵurnalo Correio do Norte, el la urbo Gvaratingetao (Guaratinguetá).

Ŝajnas, ke la sama tradukinto adaptis la okstrofan poemon de Zamenhof. La “humila koro” tranformiĝis en “fiera koro” (altivo coração). La demando “Ĉu mi ne venkos en decida hor’?” tranformiĝis en la aserto “Vi venkos, fiera koro” (Hás de vencer, altivo coração). Krom tiu adapto,  Mello e Souza aldonis du pliajn strofojn.

lia-salgado

Kantistino Lia Salgado

La adapto akiris melodion per la laboro de la komponisto Lorenzo Fernandes (1897-1948) kaj voĉon per la registro de la kantistino Lia Salgado (1914-1980).

La numero kiu enhavas la ankoraŭ neadaptitan tradukon legeblas enrete ĉe la Aŭstria Biblioteko.

TRADUKO

Meu coração, não batas agitado.
Não mais te aflija intensa comoção,
Assaz, já tens sofrido e assaz lutado,
Fica tranquilo, humilde coração.
O teu trabalho imenso finda agora,
Eis alcançada a tua aspiração;
Não vencerás na decisiva hora?
Hás de vencer, altivo coração…
ADAPTO

Meu coração, não batas agitado
Não mais te aflija intensa comoção
Assaz, já tens sofrido e assaz lutado
Fica tranquilo, altivo coração
Cessa o pesar que te oprimia outrora
Eis alcançada a tua aspiração
Hás de vencer, na decisiva hora
Hás de vencer, altivo coração

meu-coracao-l-l-zamenhof

Imperfekta subjunktivo de la portugala lingvo

La subjunktivo montras agon kiu estas necerta, duba, kondiĉita, probabla, supoza, dezirata aŭ dependa de io alia. La portugala imperfekta subjunktivo similas al la kondicionalo de la esperanta us-finaĵo. La imperfekta subjunktivo montras probablecon, kondiĉon aŭ deziron. Ĝiaj verboj kutime venas akompanata de la subjunkcio “se” (se) aŭ “que” (ke)

Duvidaram que ele pudesse vir. (oni dubis, ke ŝi povus veni)

Eu falaria com ele se fosse você. (mi parolus kun li, se mi estus vi.)

Eu queria que ele viesse. (mi volas, ke li venu.)

Por scii kion signifas la mallongigoj, konsultu la afiŝon pri morfemoj de la verboj en la portugala lingvo.

Tiu tabelo de finaĵoj validas nur por regulaj verboj.

imperfekta-subjunktivo-de-la-portugala-lingvo

Prezenca subjunktivo de la portugala lingvo

La subjunktivo montras agon kiu estas necerta, duba, kondiĉita, probabla, supoza, dezirata aŭ dependa de io alia. En Esperanto, oni esprimas la prezencan subjunktivon foje per os-finaĵo, foje per u-finaĵo. La prezenca subjunktivo montras agon kiu povas okazi nuntempe.

Ele chega atrasado. (Li alvenas malfruePrezenco de la indikativo. Temas pri fakta okazaĵo.

Talvez ele chegue atrasado. (Eble li alvenos malfrue). Prezenco de la subjunktivo. Temas pri ago kiu eblas okazi nuntempe.

Ele vem em breve. (Li alvenas baldaŭPrezenco de la indikativo. Temas pri fakta okazaĵo.

Desejo que ele venha em breve. (Mi deziras, ke li alvenu baldaŭ). Prezenco de la subjunktivo. Temas pri ago kies okazado estas dezirata en nuntempo.

La subjunktivaj tensoj kutime venas akompanataj de la subjunkcio “que” (ke) ĉe iuj vortkombinoj. Kiam la jenaj kombinoj aperas, la uzo de la subjunktivo estas preskaŭ ĉiam deviga.

Portugala

Esperanto

Ekzemploj

(Eu) Quero que…

(Eu) Desejo que…

(Eu) Espero que…

Tomara que…

Mi volas, ke…

Mi deziras, ke…

Mi esperas, ke…

Espereble…

Quero que você cante um pouco.

Mi volas, ke vi iom kantu.

Desejo que você cante um pouco.

Mi deziras, ke vi iom kantu.

Espero que que você cante um pouco.

Mi esperas, ke vi iom kantu.

Tomara que você cante um pouco.

Espereble vi iom kantos.

A não ser que… Krom se vi… A não ser que você cante um pouco.

Krom se vi iom kantu.

Contanto que…

Desde que…

Basta que…

Kondiĉe, ke…

Depende, ĉu…

Sufiĉas, ke…

Contanto que você cante um pouco.

Kondiĉe, ke vi iom kantu.

Desde que você cante um pouco.

Depende, ĉu vi iom kantos.

Basta que você cante um pouco.

Sufiĉas, ke vi iom kantu.

Para que…

A fim de que…

Por ke…

Cele al tio, ke…

Para que você cante um pouco.

Por ke vi iom kantu.

A fim de que você cante um pouco.

Cele al tio, ke vi iom kantu.

(Eu) Duvido que… Mi dubas, ke… Duvido que você cante um pouco.

Mi dubas, ke vi iom kantos.

Caso… Se… Caso você cante um pouco.

Se vi iom kantos.

Talvez…

É possível que…

É provável que…

Eble…

Eblas, ke…

Estas probable, ke…

Talvez você cante um pouco.

Eble vi iom kantos.

É possível que você cante um pouco.

Eblas, ke vi iom kantu.

É provável que você cante um pouco.

Estas probable, ke vi iom kantu.

Sem que… Sen ke… Sem que você cante um pouco.

Sen ke vi iom kantu.

Tenho medo que… Mi timas, ke… Tenho medo que você cante um pouco.

Mi timas, ke vi iom kantos.

Até que… Ĝis kiam… Até que você cante um pouco.

Ĝis kiam vi iom kantos.

Antes que… Antaŭ ol.. Antes que você cante um pouco.

Antaŭ ol vi iom kantos.

Embora…

Mesmo que…

Tamen…

Eĉ se…

Embora você cante um pouco.

Tamen vi iom kantos.

Mesmo que você cante um pouco.

Eĉ se vi iom kantos.

É necessário que… Estas necese, ke… É necessário que você cante um pouco.

Estas necese, ke vi iom kantu.

Por scii kion signifas la mallongigoj, konsultu la afiŝon pri morfemoj de la verboj en la portugala lingvo.

Tiu tabelo de finaĵoj validas nur por regulaj verboj.

prezenca-subjunktivo-de-la-portugala-lingvo

Futura indikativo de la portugala lingvo (rilate la nunon kaj rilate pasintan agon)

En la indikativo de la portugala lingvo, ekzistas du futuroj: futuro do presente kaj futuro do pretérito. Tradukante laŭlitere, ni havus “futuro de la prezenco” kaj “futuro de la pasinteco“. La unua futuro estas la sama futuro kiu ekzistas en Esperanto. Ĝi parolas pri ago kiu okazos post la nuntempo. La dua futuro parolas pri ago kiu okazos rilate jam pasintan agon aŭ pri ago kondiĉita de alia ago.

Ele venderá o produto. (li vendos la produkton)(futuro do presente)(rilate la nunonLa verbo “venderá” reprezentas agon venontan rilate la nunan tempon. Nun, li ankoraŭ posedas la produkton, sed poste, en la estonteco, li vendos ĝin.

Ele falou que venderia o produto. (Li diris, ke li vendos la produkton.)(futuro do pretérito)(rilate pasintan agon [La verbo “venderia” reprezentas venontan agon rilate la agon “falou”. La rilato pasinta-estonta okazas inter du agoj ene de la frazo. “venderia” montras certecon. La priparolato diris, ke certe li vendos la produkton. Depende de la konstruo, la dua futuro povas transdoni duban nuancon, kun montro de probableco. Tio eblas pro la faktecogrado de la tensoj en la indikativo. Ĝuste tial, en Portugalio, tiu futuro nomiĝas “condicional“. Kiam la dua futuro de la indikativo esprimas probablecon, ĝi venas kun frazo kiu entenas verbon en la subjunktivo. En la frazo “Se eu fosse ele, eu não diria isso” (se mi estus li, mi ne dirus tion), la verbo “fosse” estas subjunktiva formo de la verbo “ser” (esti). Tiu ĉi dua futuro, kiam temas pri probableco, tradukiĝas en Esperanton per la us-finaĵo.

La supersignoj de la unua futuro, la futuro rilate la nuntempon, indikas akcenton. Ili ankaŭ utilas por fari distingon rilate la pluskvamperfekton aŭ eĉ rilate la perfekton (kiam en la tria persono de la pluralo).

Tu amara(s), vendera(s), dividira(s) (= vi amis, vendis, dividis)(pluskvamperfekto)(la akcento estas sur la antaŭlasta silabo)

Tu amará(s), venderá(s), dividirá(s) (= vi amos, vendos, dividos)(futuro)(la akcento estas sur la lasta silabo)

Ele amara, vendera, dividira (= li amis, vendis, dividis)(pluskvamperfekto)(la akcento estas sur la antaŭlasta silabo)

Ele amará, venderá, dividirá (= li amos, vendos, dividos)(futuro)(la akcento estas sur la lasta silabo)

Vós amáreis, vendêreis, dividíreis (= vi amis, vendis, dividis)(pluskvamperfekto)(la akcento estas sur la antaŭlasta silabo)

Vós amareis, vendêreis, dividíreis (= vi amos, vendos, dividos)(futuro)(la akcento estas sur la lasta silabo)

Eles/Elas amaram, venderam, dividiram (= vi amis, vendis, dividis)(pluskvamperfekto kaj perfekto)(la akcento estas sur la antaŭlasta silabo)

Eles/Elas amarão, venderão, dividirão (= vi amos, vendos, dividos)(futuro)(la akcento estas sur la lasta silabo)

am” kaj “ão” reprezentas la saman nazan diftongon. Ilia prononco estas egala. La prononca diferenco inter “amaram” (pluskvamperfekto kaj perfekto) kaj “amarão” (futuro) troviĝas nur ĉe la akcento.

Kiam la akcento de la verbo falas sur finaĵo, tiu verboformo nomiĝas “arrizotônica“. La verboformo kies akcento falas sur la radiko nomiĝas “rizotônica“. La verboformo “amáreis” estas “rizotônica” kaj la verboformo “amareis” estas  “arrizotônica”.

Por scii kion signifas la mallongigoj, konsultu la afiŝon pri morfemoj de la verboj en la portugala lingvo.

Tiu tabelo de finaĵoj validas nur por regulaj verboj.

futura-indikativo-rilate-la-nunon-de-la-portugala-lingvo

futura-indikativo-rilate-pasintan-agon-de-la-portugala-lingvo

Pluskvamperfekta indikativo de la portugala lingvo

La pluskvamperfekto montras agon pasintan kaj antaŭan al alia pasinta ago. En Esperanto, ne ekzistas specifa finaĵo por tiu tempo.

Por scii kion signifas la mallongigoj, konsultu la afiŝon pri morfemoj de la verboj en la portugala lingvo.

Tiu tabelo de finaĵoj validas nur por regulaj verboj.

pluskvamperfekta-indikativo-de-la-portugala-lingvo

Perfekta indikativo de la portugala lingvo

Perfekta, ĉar temas pri la verbotempo perfekto, t. e., temas pri ago pasinta kaj jam fine plenumita. Vidu la difinon ĉe PIV.

Por scii kion signifas la mallongigoj, konsultu la afiŝon pri morfemoj de la verboj en la portugala lingvo.

Tiu tabelo de finaĵoj validas nur por regulaj verboj.

En la prezenca kaj perfekta indikativo, la verbfinaĵoj estas egalaj ĉe la unua persono de la pluralo. Nur per la kunteksto eblas en tiuj kazoj scii, ĉu temas pri nuntempaj aŭ pasintaj agoj; kvankam eblas, sendevige, signi la pasintan tempon de la verboj de la 1-a konjugacio per dekstra korno ( ´ ) . Portugaloj kutimas fari tion, sed ne brazilanoj.

Nós amamos o livro. = ni amas la libron.

Nós amámos o livro. = ni amis la libron.

perfekta-indikativo-de-la-portugala-lingvo

Prezenca indikativo de la portugala lingvo

Por scii kion signifas la mallongigoj, konsultu la afiŝon pri morfemoj de la verboj en la portugala lingvo.

Tiu tabelo de finaĵoj validas nur por regulaj verboj.

En la prezenca indikativo de la verboj de la 3-a konjugacio, la origina tema vokalo konserviĝis nur ĉe la unua persono de la pluralo (partimos).prezenca-indikativo-de-la-portugala-lingvo

Verboj en la portugala lingvo

En la portugala lingvo, la regulaj verboj povas konsisti el la jenaj eroj:

(PREF +) RAD (+SUF) + VT + (DMT + DNP) (DFN)

Ekz.: Realizamos o desejo. (≈ heali’zamus u de’zeĵu)(ni realigis la deziron)

real- = RAD = radiko

-iz- = SUF = sufikso

-a- = VT = tema vokalo

-mos = DNP = finaĵo de nombro kaj persono

—————-

PREF = (prefixo) prefikso

RAD = (radical) radiko

VT = (vogal temática) tema vokalo. Ĝi identigas la specon de la verbo (1-a, 2-a, 3-a konjugacioj) kaj ligas la radikon al la finaĵoj. La tema vokalo de la unua speco de verboj, t. e., la verboj de la 1-a konjugacio, estas -a. La tema vokalo de la dua speco de verboj, t. e., la verboj de la 2-a konjugacio, estas -e. Kaj la tema vokalo de la tria speco de verboj, t. e., la verboj de la 3-a konjugacio, estas -i. La regulo, tamen, havas multajn esceptojn. Ofte la originaj temaj vokaloj formalaperis aŭ anstataŭiĝis per aliaj vokaloj.

DMT = (Desinência Modo-Temporal) finaĵo kiu indikas samtempe la modon kaj la tempon.

DNP = (Desinência Número-Pessoal) finaĵo kiu indikas samtempe la nombron (singularo aŭ pluralo) kaj la personon (1-a: mi, ni; 2-a: vi; 3-a: li/ŝi, ili)

DFN = (Desinência de Forma Nominal) finaĵoj de la participo, gerundio, kaj la persona/senpersona infinitivo.


grado-de-fakteco-de-la-indikativoLa modoj estas:

  • indikativo (indicativo),
  • subjunktivo (subjuntivo),
  • imperativo (imperativo).

La indikativo montras faktan okazaĵon, la subjunktivo montras eblan, duban aŭ dependan okazaĵon kaj la imperativo esprimas ordonon. La fakteco de la indikativo ne estas absoluta. Iuj tempoj esprimas pli da certeco kaj aliaj malpli.


La tempoj aŭ tensoj de la indikativo estas prezenco (presente), perfekto (pretérito perfeito), imperfekto (pretérito imperfeito), pluskvamperfekto (pretérito mais-que-perfeito), futuro rilate la nunon (futuro do presente) e futuro rilate pasintan agon (futuro do pretérito).

La tensoj de la subjunktivo estas prezenco (presente), imperfekto (imperfeito) kaj futuro (futuro).

La imperativo povas esti pozitiva kaj negativa.

Bildo

A Língua Universal Esperanto

Portugallingva versio de lernolibro de Beaufront. Tradukita de Manuel Ribeiro da Costa e Almeida, la unua portugala esperantisto. La traduko publikiĝis en Portugalio, en 1896. Tiu kiun mi havas estas la dua eldono de 1898.
———————————————
1898: A Lingua Universal Esperanto. Methodo completo comprehendendo dois voccabularios segundo a edição franceza de M. L. de Beaufront traduzido e coordenado por Manuel Ribeiro da Costa e Almeida. . 216 p. 2ª edição.

A_Lingua_Universal_Esperanto

VISITA

O Esperanto tá esperando lá na porta –
eu ouvi alguém dizer.
Eu olhei e realmente ele tava lá.
Entra – eu disse –
o que tu tá esperando, Esperanto?
Ele entrou e se sentou no banco,
de frente pra mim,
todo duro, com as costas retas como um robô.
Fiquei com um medo enorme de que alguém,
um indíviduo desses sem noção,
pudesse entrar correndo na sala e gritar com zombaria:
olha uma língua sentada dura num banco.
Sussurrei baixinho: relaxa a espinha, Esperanto.
Qual espinha? – ele me perguntou sem acanhamento –
a do peixe ou a vertebral?
Você é um peixe? – retruquei.
(Me vieram à mente
brincadeirinhas de mau gosto,
sobre peixes de outras eras,
duros fósseis petrificados,
duras pedras fossilizadas.
Mas tive medo de brincar)
Você é um peixe? Não! – Eu mesmo respondi.
Só pode ser então a tua espinha de vértebras lexicais!
E olha que, ainda assim, me lembro de que outro dia
quase me engasguei contigo.
Ele me olhou com um olhar cortante.
Não sei se entendeu meu jargão.
Eu nem tava falando a língua dele!
Era algo ainda mais próximo do Latim.
De qualquer forma, me calei.
Apesar de tudo,
eu amava a forma ereta como ele se portava.

Ĉu ekzistas dialektoj en Brazilo?

diversidadeStriktasence, rilate la portugalan lingvon, ne ekzistas dialekto ene de Brazilo. Nur malgrandaj lingvaj variaĵoj. Niaj diferencoj reduktiĝas al prononco kaj leksiko (adjektivoj, substantivoj kaj verbradikoj). La strukturo de la lingvo (artikoloj, pronomoj, prepozicioj, numeraloj, konjunkcioj, primitivaj adverboj, manier-tempaj/nombro-personaj verbfinaĵoj kaj plejparto de la interjekcioj) tute egalas en ajna parto de Brazilo.

Pri la verbfinaĵoj ni povus diri, ke iom malsamas de loko al loko. Ekzemple en la ŝtato Maranjo oni ankoraŭ en parola lingvo uzas la nombro-personan verbfinaĵon ‘ste’ ĉe la dua singulara persono: “tu foste falar com o João?” (Ĉu vi iris paroli kun Johano?), dum en plej granda parto de Brazilo tiu verbfinaĵo malaperis kaj nun egalas en la parola lingvo al la verbfinaĵ-manko de la tria singularo: “Tu/Você foi falar com o João?”

Ĉu tiajn etajn malgrandajn strukturajn diferencojn ni konsideru kiel dialektaĵon? Ne! Ĉar fine temas nur pri variaĵo same ĉie akceptita pere de la norma lingvo.

Se ni volas paroli pri dialekto, tiam ni parolu pri la dialektoj de Brazilo kaj Portugalio. Inter ili vere jam grandas la diferencoj eĉ en la strukturo, kvankam tion multaj brazilaj puristoj neniel cedas agnoski.

Jen ekzemplo: la pronomo ‘vós’ (plurala vi) ne plu ekzistas en Brazilo, eĉ ne en la skriba lingvo. Vidi brazilanon uzi tiun pronomon eĉ en skriba lingvo egalas certe al nemalgranda purismo kaj pedanteco. En Brazilo tiu pronomo plene anstataŭiĝis per la iame moŝta pronomo “voĉes”. En la singularo la pronomo ‘você” kunekzistas kun la pronomo “tu”. Mi mem en mia lingvovario uzas tiun pronomon. Sed en la dua plurala persono mi surpriziĝus, se iu dirus al mi, ke en iu brazilangulo iu ankoraŭ uzas ĝin.