LA SILENTA BUSTO

Al kio utilas miliono da brazilanoj
se ili ne parolas Esperanton?
En la kaĝo de la zamenhofa dimensio
manpleno kuniĝas per malfortaj ligiloj.
Nekonatuloj intimiĝas en la konstato,
ke la idealo formortas.
Proskribitoj sen patrio,
eterne ekzilitaj for de la neniam ekzistinta socio.
La esperantistoj, rektaj reprezentantoj de rara pretendo,
iras senorientiĝe en stratoj plenplenaj de nacilingvaj vojmontriloj.
Sur la placo, la busto de la Homarano
ekzemplas silenton de cent jaroj.
La 14-a de aprilo de ĉi tiu jaro
pasos kiel pasas buso laŭ banala itinero.
Indiferentuloj preteriros la statuon
kaj neniu minimuma memoro ekzistos en iliaj brazilaj mensoj.