Video

Regras gerais de pronúncia e classificação fonética das vogais em Esperanto – PMEG #2

Neste vídeo exponho as regras gerais de pronúncia e também a classificação fonética das vogais em Esperanto. Explico com mais detalhe as semivogais, porque causa estranheza a falantes de Português ver que em Esperanto existem letras específicas para esses sons.
————————————————–
En ĉi tiu video mi prezentas la ĝeneralajn prononc-regulojn kaj ankaŭ la fonetikan klasifikon de la vokaloj en Esperanto. Mi klarigas pli detale la duonvokalojn, ĉar al portugalparolantoj estas strange ke ekzistas en Esperanto specifaj vortoj por tiuj sonoj.
Okazis iuj neantaŭviditaj aferoj.
Ekzemple la koko de la najbaro ekkantis. Impertinentulo!
Unufoje mi diris “vorto”-n kiam devus esti “litero”; kaj mi diris “antaŭa”-n kiam devus esti “malantaŭa”. Tamen mi pensas ke tio ne kaŭzis grandajn problemojn kaj ne damaĝis la videon.

DIFICILA

ĉi-foje ĉi tiu poemo
tiuj versoj kiuj sekvas versojn
frazoj kun frazoj
vorto vorto vorto punkto
jes, tiu afero
antaŭ viaj okuloj
verko aŭ skribo: io farita de literoj
vere ĉi-foje ĉi tio estos malfacila
malpura kaj dirta
ĝi estos dificila
griza, nebula, nervostreĉa
la afero serioziĝas
Neniu komprenos mian poemon ĉi-nokte.
mia nokto estas amiko de Schleyer
glugl glot gland glim glit
i’m a seed
me enterrem
abrakadabra yhwh
tem algo estranho nesse poema
abcdefg.. kion pri ĉ?
Ĉu vi komprenas?
des pli bone
zamenhof ruktis en ĉeesto de samideanaro
sur sofo li mortis
lia koro eksplodis de honto
tem algo fedendo nesse poema
en aprilo la afero komenciĝis
mastodonto mortis pro la majstra aerpuŝo
sed sciencistoj promesas revivigon
há fantasmas nesse poema
mi timas verdajn monstrojn sub la lito
Ĉu vi komprenas?
glut glot grand glan

POEMO KIU KOMPRENAS HOMOJN

La poemo kiun mi devas verki
daŭre pendas de mia langopinto.
Mi disponas liston kun naŭcent kvardek sep vortoj,
gramatikon kun dekses reguloj
kaj du manojn pretajn uzi nacilingvan klavaron.
La poemo kiun mi devas verki
restas verkota.
Mi estas lamulo kiu portas sian cerbon enmane
kaj je ĉiu stumblo lasas la aferon fali.
La poemo ne ekzistas ĉar la homo necesa por verki
ankoraŭ ne naskiĝis en mi.
Pako de enigmaj hompretendoj rikanas
kaj la poeto pensas pri reciproka kunridado.

METAMORFOZO DE BONA HOMO

La kaduka maljunulo Li Detis bezonis laĉi siajn ŝuon.
Li forgesis, ke la spino estis rustiĝinta kaj apenaŭ montris obeon.
Li ekgenufleksis kaj krak!
La spino de Li krevis
kaj la kapo atingis la plankon.
– Mi neniam povos reveni al mia antaŭa pozicio – meditis sinjoro Li.
– Tial mi ŝanĝos mian nomon al Ri,
ĉar de hodiaŭ mi estas alia homo.
De tiam, Ri estis nerekonebla.
Iuj nomis Rin sinjorino; aliaj nomis sinjoro.
Okazis, ke junulo, kiu ne sukcesis decidiĝi pri la maniero alparoli Rin,
aldemandis rekte:
– ĉu vi estas li aŭ ŝi? –
Ri Detis responde:
– Al mi ne gravas.
Mi estas jam sufiĉe matura kaj ne zorgas pri tio – respondis Ri.
– Sed mi v o l a s scii – la junulo persistis.
– Ne insistu, mia kara. Ĉar tio ne gravas al mi. – Ri petis kaj je la lasta frazo
Ri markis la senduban deziron.
La junulo havis malbonan koron kaj persekutis Rin,
ja kun la intenco mortigi.
Ri fuĝis al alia kvartalo, kie
Ri veron mildan trovis.
Ri gardis sin tie kaj trovis pacon.

KRONIKO DE HEKATOMBO EN PACA LANDO

Mi vojaĝis per tempmaŝino kaj informiĝis pri la estonteco kaj fino de Esperantujo.
Mi prezentas ĉi tie por ke ni kune pripensu kion fari por eviti la hekatombon.

La sunon vualis
grizaj kaj nigraj nuboj el hartufoj.
Lamentoj, malesperaj lamentoj de homoj en sufero.
Pugnofrapoj kontraŭ nazoj.
Masoj da paperopecoj flugis laŭ la bontrovo
de furioza vento kiu ĉeestis la okazaĵon.
Eta infano forlasita vojrande kriis la nomon de sia patrino,
kiu okupiĝis pri sovaĝa hartirado.
Armiloj por defendo ne troviĝis.
Plumoj kaj krajonoj kontraŭ pupiloj.
Durkovrilaj libroj ĵetiĝis kiel ŝtonoj.
Seĝoj serĉis sidantojn en aero.
Paganaj invadintoj,
senskruprulaj trogloditoj,
barbaroj el ĉiuj specoj,
avancis de Ido-lando por profiti la momenton
kaj tuŝi la sanktajn mamojn de pacbatalantinoj,
kiuj estis jam perdintaj la memregon.
La frazo “respektu la Fundamenton”
legiĝis per sangaj literoj sur muro.
Maljunulo, prezidento de la Akademio,
trakuris nuda la batalkampon.
Li portis libron jam sen kovrilo por savgardi en kaverno.
La tabelvortoj estis abolitaj.
Verboj malreguliĝis.
Gramatikistojn, romanistojn, poetojn,
muzikistojn, programistojn kaj eĉ estraranojn
la konkerantoj ŝnurligis por estonta enekzila ekzekuto.
Denaskuloj suferis teruran murdon sur la ĉefa placo.
Ili provis paroli nacian lingvon,
sed, jam de generacioj, iliaj familiarboj konis ekskluzive Esperanton.
Turismantaj krokodiloj devis ricevi saman baton,
ĉar, en la sturmo, neniu havis tempon kontroli iliajn pasportojn.
Nur la Esperantaj ĉiesulinoj sukcesis saviĝi,
ĉar ili estis ĉies kaj facile sin fordonis al aliaj brakoj,
tamen ne sen unue subskribi pakton por neniam plu paroli Esperanton.
Ho mia kor’, ni ne venkis en la decida horo.

P.S.: Ĉi tiun registron la Durklitorin, la ĉefa ĉiesulino, reĝino de Nova Esperantujo, laŭtlegis antaŭ sia tuta korteganaro, en la jaro 250 post la refondiĝo de la lando. La antikvan registron trovis esplorgrupo sendita de Klitorkomencin, la unua reĝino de Nova Esperantujo. Tiu ĉi lasta redonis, nur 40 jaroj post la Idista invado, la liberon al la Esperanta popolo, kaj ordonis restaŭri ĉiujn ruinojn. Specialistoj asertas, ke la registro estis farita de la lasta Akademiano, dum li malsatmortis en kaverno.

Stato

La plursignifeco de la vorto esperanto

Malfacila demando: ĉu per “la esperantoj” de la verso “Per laboro de la esperantoj“, en la poemo La Espero (1891), Zamenhof celis esperhavantojn aŭ esperantistojn (esperantoparolantojn)?

Se en la zamenhofa poemo esperanto estas esperantoparolanto, kion diri pri la revuo kiu ekzistis ekde 1889 kun la nomo “la esperantisto”? Ĉu la du signifoj kunekzistis aŭ Zamenhof celis esperhavanton? En 1890, en la sekcio “Respondoj al la amikoj”, el la revuo Esperantisto, la vorto “Esperanto” ne signifis por Zamenhof “esperhavanton”, sed nur lingvon kaj malnovan pseŭdonimon. Alie li ne dirus, ke “la nomo ‘Esperanto’ estas per si mem tute senlogika“. Jen kion li klarigas:

Se ni volus intence elpensi ian nomon por nia lingvo, ni povus sendube trovi multe pli konvenan kaj pli logikan nomon ol “Esperanto”; sed la nomo de nia lingvo ne estas elpensita, kaj jen estas ĝia historio: Eldonante la unuan lernolibron de nia lingvo, mi prenis por mi la pseŭdonimon: “Esperanto”; la lingvo mem havis nenian propran nomon kaj estis nomata “la lingvo internacia proponita de Esperanto”. Pro oportuneco oni komencis uzadi la esprimon “lingvo de Esperanto” (die Esperanto-Sprache); aliaj esprimoj, kiujn kelkaj provis uzadi (ekzemple “la lingvo internacia”, “la internacia”), montris sin ne oportunaj kaj ne enfortikiĝis, ĉar ili estis ne bone elparoleblaj, ne memoreblaj por la publiko kaj prezentis nenion difinitan (ĉar sub “lingvo internacia” oni povas egale kompreni la Volapükon aŭ aliajn proponitajn projektojn). Baldaŭ montriĝis, ke nur la vorto “Esperanto” (sole aŭ kun aliaj vortoj) klare diferencigas nian lingvon de aliaj, kaj multaj amikoj komencis baldaŭ en siaj leteroj aŭ artikoloj uzadi simple la solan vorton “Esperanto”, ekzemple “la afero Esperanto”, “skribi en Esperanto”, k.s. Tiel iom post iom ellaboriĝis unuvorta nomo de nia lingvo. Vidante, ke mia komenca pseŭdonimo transiris al la afero mem kaj ke ĝi estas tre oportuna, mi baldaŭ ĉesis uzadi mian pseŭdonimon, kaj ĝi restis nur kiel nomo por la afero mem. La nomo “Esperanto” estas per si mem tute senlogika; sed en sensignifa kondiĉa nomo kial ni bezonas logikon? La plej grava estas tio, ke sub tiu ĉi nomo nia afero estas jam iom konata en la mondo, dum alia nomo estus por la publiko tute nova, kaj la fruktoj, kiujn ni jam gajnis, estus nun perditaj.

Probabla kronologio
Unuaj du jaroj?      Plej fruaj tempoj    Iom poste Nuntempe 
kaŝnomo  lingvo lingvo, esperhavanto (kaj esperantisto?) lingvo kaj esperhavanto

UM POEMA

Este poema podia ser até uma língua lambendo um jacaré.
Um planeta embalado em folhas de jornal.
Padres com dreadlocks e camisas de caveira.
Pirarucus de salto alto, vestidos em rosa pink.
Por que não sorvete de tartaruga e doce de almôndegas?
Podia ser uma mulher com dez pernas
e um menino com dois olhos na nuca.
Eu queria que fosse uma lâmpada cantando ópera,
um mosquito criando baratas em cativeiro
ou qualquer outra coisa com um objetivo mais profundo.
Talvez um gigante domador de anões,
um dragão que tosa ovelhas,
um vulcão que tem uma geladeira cheia de refrigerantes.
Podia ser qualquer coisa.
Por isso é um poema.

SIGNIFICADOS

Desconfio que o verso perdeu o nexo.
Há paredes moles subindo pelas escadas.
E o que isso quer dizer? Nada.
Sinto que braços sem ventres e ventres sem cabeças
pendem pesados de árvores,
num pomar com pés de caju e olhos-d’água.
Tenho uma impressão muito forte,
forte como um dedo numa identidade;
uma impressão que há uma verdade circular
circulando nas cabeças meio redondas e meio ovais.
O que foi que aconteceu à humanidade?
Será que como eu já comeu o sentido?
É quase certo que existem lábios fechados pronunciando sensações
como um zumbido de tempos comidos.
Desconfio que meu corpo está em alguns dos versos acima.
Há um clima
de autocanibalismo que primeiro come a língua
e depois come como eu todas as combinações do alfabeto.
Que sentido haverá se eu disser
que o verso perdeu a fé
na poesia?
Há uma azia que bem podia ser um continente,
se eu não tivesse perdido os sons, as grafias e os sentidos.

NOTOJ DE PROSKRIBITA MOVADANO

La literaturo bremsis kaj haltis,
ĉar literaturo ne estas movado.
Vrako apud pado kun altaj trudherboj ambaŭflanke,
atestas, ke la movo ne apartenas al tiu verk-veturilo.
Ek! la literaturo pafiĝas el la startlinio.
Mezvoje la kura krurmovo ĉesas.
La martelo frapis, sed la patelo ne respondis.
– Ni devos tranĉi
de la etfingro ĝis rande de la pubo –
diagnozis moŝta mov-kuracisto.
Neniu moviĝu aŭ mi pafos!
La literaturo moviĝis kaj mortis.
Mano sur planko estis poemo;
fingro estis verso.
Kiom da versoj havis la mano de William Auld?
En la jaro 1570, ventoj jam movis karavelo-velojn.
Bezonatas plenumi seancon kun brazilaj e-spirististoj
por esplori, ĉu la senkorpa mistero de Zamenhof
jam tiutempe komponis sanktajn poemetojn.
Proskribitaj pro skribo sen movo,
la manoj silentas.
Ĉar movoj ĉe klavaro ne estas literaturo.
Literaturo ne estas movarto.
Literaturo ne estas movado.

Citi

Citações do livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda

Página 31:

A tentativa de implantação da cultura européia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas à sua tradição milenar, é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e mais rico em consequências.

Página 38:

É compreensível, assim, que jamais se tenha naturalizado entre gente hispânica a moderna religião do trabalho e o apreço à atividade utilitária. Uma digna ociosidade sempre pareceu mais excelente, e até mais nobilitante, a um bom português, ou a um espanhol, do que a luta insana pelo pão de cada dia. O que ambos admiram como ideal é uma vida de grande senhor, exclusiva de qualquer esforço, de qualquer preocupação. E assim, enquanto povos protestantes preconizam e exaltam o esforço manual, as nações ibéricas colocam-se ainda largamente no ponto de vista da Antigüidade clássica. O que entre elas predomina é a concepção antiga de que o ócio importa mais que o negócio e de que a atividade produtora é, em si, menos valiosa que a contemplação e o amor.

Página 46:

“Um português” , comentava certo viajante em fins do século XVIII, “pode fretar um navio para o Brasil com menos dificuldade do que lhe é preciso para ir a cavalo de Lisboa ao Porto.”

Página 48:

Dificilmente se acomodavam [os índios] ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea era para atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. Versáteis ao extremo, eram-lhes inacessíveis certas noções de ordem, constância e exatidão, que no europeu formam como uma segunda natureza e parecem requisitos fundamentais da existência social e civil. Ou então adaptavam-se só exteriormente, sem adesão íntima, a essas normas “civilizadas”, mais ou menos como um ator desempenha o papel que lhe foi distribuído ou uma criança recita a lição que aprendeu de cor. Foi o que sucedeu, de algum modo, nas velhas missões jesuíticas, onde, após a expulsão dos padres, voltaram os índios, em muitos casos, à sua primeira condição.

Página 56:

…em portaria de 6 de agosto de 1771, o vice-rei do Brasil mandou dar baixa do posto de capitão-mor a um índio, porque “se mostrara de tão baixos sentimentos que casou com uma preta, manchando o seu sangue com esta aliança, e tornando-se assim indigno de exercer o referido posto”.

Página 62:

Apenas o tipo de colonos que eles [os holandeses] nos puderam enviar, durante todo o tempo de seu domínio nas terras do Nordeste brasileiro, era o menos adequado a um país em formação. Recrutados entre aventureiros de toda espécie, de todos os países da Europa, “ homens cansados de perseguições” , eles vinham apenas em busca de fortunas impossíveis, sem imaginar criar fortes raízes na terra.
O malogro de várias experiências coloniais dos Países Baixos
no continente americano, durante o século XVII, foi atribuído em parte, e talvez com justos motivos, à ausência, na mãe-pátria, de descontentamentos que impelissem à migração em larga escala.

Página 92:

O predomínio esmagador do ruralismo, segundo todas as aparências, foi antes um fenômeno típico do esforço dos nossos colonizadores do que uma imposição do meio. E vale a pena assinalar-se isso, pois parece mais interessante, e talvez mais lisonjeiro à vaidade nacional de alguns, a crença, nesse caso, em certa misteriosa “ força centrífuga” própria ao meio americano e que tivesse compelido nossa aristocracia rural a abandonar a cidade pelo isolamento dos engenhos e pela vida rústica das terras de criação.

Páginas 99-101:

Ao contrário da colonização portuguesa, que foi antes de tudo litorânea e tropical, a castelhana parece fugir deliberadamente da marinha, preferindo as terras do interior e os planaltos. Existem, aliás, nas ordenanças para descobrimento e povoação, recomendações explícitas nesse sentido. Não se escolham, diz o legislador, sítios para povoação em lugares marítimos, devido ao perigo que há neles de corsários e por não serem tão sadios, e porque a gente desses lugares não se aplica em lavrar e em cultivar a terra, nem se formam tão bem os costumes. Só em caso de haver bons portos é que se poderiam instalar povoações novas ao longo da orla marítima e ainda assim apenas aquelas que fossem verdadeiramente indispensáveis para que se facilitasse a entrada, o comércio e a defesa da terra.
[…]
…D. João tinha mandado fundar colônias em país tão remoto com o intuito de retirar proveitos para o Estado, mediante a exportação de gêneros de procedência brasileira: sabia que os gêneros produzidos junto ao mar podiam conduzir-se facilmente à Europa e que os do sertão, pelo contrário, demoravam a chegar aos portos onde fossem embarcados e, se chegassem, seria com tais despesas, que aos lavradores “não faria conta largá-los pelo preço por que se vendessem os da marinha”.
A influência dessa colonização litorânea, que praticavam, de preferência, os portugueses, ainda persiste até aos nossos dias. Quando hoje se fala em “interior” , pensa-se, como no século xvi, em região escassamente povoada e apenas atingida pela cultura urbana.

 Páginas 109-110:
Na Bahia, o maior centro urbano da colônia, um viajante do princípio do século XVIII notava que as casas se achavam dispostas segundo o capricho dos moradores. Tudo ali era irregular, de modo que a praça principal, onde se erguia o Palácio dos Vice-Reis, parecia estar só por acaso no seu lugar.
[…]
…o traçado geométrico jamais pôde alcançar, entre nós, a importância que veio a ter em terras da Coroa de Castela: não raro o desenvolvimento ulterior dos centros urbanos repeliu aqui esse esquema inicial para obedecer antes às sugestões topográficas.
[…]
A cidade que os portugueses construíram na América não é produto mental, não chega a contradizer o quadro da natureza, e sua silhueta se enlaça na linha da paisagem.
Páginas 116-117:
A fúria centralizadora, codificadora, uniformizadora de Castela, que tem sua expressão mais nítida no gosto dos regulamentos meticulosos — capaz de exercer-se, conforme já se acentuou, até sobre o traçado das cidades coloniais —, vem de um povo internamente desunido e sob permanente ameaça de desagregação. Povo que precisou lutar, dentro de suas próprias fronteiras peninsulares, com o problema dos aragoneses, o dos catalães, o dos euscaros e, não só até 1492, mas até 1611, o dos mouriscos.
[…]
O amor exasperado à uniformidade e à simetria surge, pois, como um resultado da carência de verdadeira unidade.
Portugal, por esse aspecto, é um país comparativamente sem problemas. Sua unidade política, realizara-a desde o século XIII, antes de qualquer outro Estado europeu moderno…

Página 120:

Em todas as principais cidades da América espanhola existiam estabelecimentos gráficos por volta de 1747, o ano em que aparece no Rio de Janeiro, para logo depois ser fechada, por ordem real, a oficina de Antônio Isidoro da Fonseca. A carta régia de 5 de julho do referido ano, mandando sequestrar e devolver ao Reino, por conta e risco dos donos, as “letras de imprensa”, alega não ser conveniente que no Estado do Brasil “se imprimão papeis no tempo presente, nem ser utilidade aos impressores trabalharem no seu ofício aonde as despesas são maiores que no Reino, do qual podem hir impressos os livros e papeis no mesmo tempo em que d ’elles devem hir as licenças da Inquizição e do meu Conselho Ultramarino, sem as quaes se não podem imprimir nem correrem as obras” .

Página 132:

…na capacidade para amoldar-se a todos os meios, em prejuízo, muitas vezes, de suas próprias características raciais e culturais, revelou o português melhores aptidões de colonizador do que os demais povos, porventura mais inflexivelmente aferrados às peculiaridades formadas no Velho Mundo.

Página 142:

Compare-se o sistema de produção, tal como existia quando o mestre e seu aprendiz ou empregado trabalhavam na mesma sala e utilizavam os mesmos instrumentos, com o que ocorre na organização habitual da corporação moderna. No primeiro, as relações de empregador e empregado eram pessoais e diretas, não havia autoridades intermediárias. Na última, entre o trabalhador manual e o derradeiro proprietário — o acionista — existe toda uma hierarquia de funcionários e autoridades representados pelo superintendente da usina, o diretor-geral, o presidente da corporação, a junta executiva do conselho de diretoria e o próprio conselho de diretoria. Como fácil que a responsabilidade por acidentes do trabalho, salários inadequados ou condições anti-higiênicas se perca de um extremo ao outro dessa série.

Página 160:

… os positivistas foram apenas os exemplares mais característicos de uma raça humana que prosperou consideravelmente em nosso país, logo que este começou a ter consciência de si. De todas as formas de evasão da realidade, a crença mágica no poder das idéias pareceu-nos a mais dignificante em nossa difícil adolescência política e social. Trouxemos de terras estranhas um sistema complexo e acabado de preceitos, sem saber até que ponto se ajustam às condições da vida brasileira e sem cogitar das mudanças que tais condições lhe imporiam.

[…]

A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas. E assim puderam incorporar à situa­ção tradicional, ao menos como fachada ou decoração externa, alguns lemas que pareciam os mais acertados para a época e eram exaltados nos livros e discursos.

Páginas 178-179:

Escapa-nos esta verdade de que não são as leis escritas, fabricadas pelos jurisconsultos, as mais legítimas garantias de felicidade para os povos e de estabilidade para as nações. Costumamos julgar, ao contrário, que os bons regulamentos e a obediência aos preceitos abstratos representam a floração ideal de uma apurada educação polí­tica, da alfabetização, da aquisição de hábitos civilizados e de outras condições igualmente excelentes.
[…]
Nesse erro se aconselharam os políticos e demagogos que chamam atenção freqüentemente para as plataformas, os programas, as instituições, como únicas realidades verdadeiramente dignas de respeito. Acreditam sinceramente que da sabedoria e sobretudo da coerência das leis depende diretamente a perfeição dos povos e dos governos

Página 182:

As constituições feitas para não serem cumpridas, as leis existentes para serem violadas, tudo em proveito de indivíduos e oligarquias, são fenômeno corrente em toda a história da América do Sul. É em vão que os políticos imaginam interessar-se mais pelos princípios do que pelos homens: seus próprios atos representam o desmentido flagrante dessa pretensão.

Stato

O pensamento colonizador continua conosco

Se realmente é importante ter um país com limites bem definidos em mapas e se o pensamento colonizador fosse algo passado, então já de muito os latino-americanos teriam decidido romper a integridade política de seus países para criar nações indígenas nas regiões onde eles ainda são maioria.

Facilmente poderia ser criado um país indígena entre o Brasil e a Venezuela. Estes dois países, em vez de tentarem impor o estilo de vida brasileiro ou venezuelano (ou seja, o estilo europeizado de viver), ofertariam ajuda à formação desses países. O maquinário da “civilização” só seria oferecido na medida do desejado pelos povos indígenas. E as nações indígenas continuariam a merecer sua existência, mesmo se decidissem aderir à mania europeia de criação de cidades. Igual liberdade seria dada aos milhões de indígenas quechua que moram entre a Bolívia e o Peru. Um país independente quechua, tendo a língua quechua como oficial, seria criado sem problemas.

Mas que nada! Não há progresso humano. O que há é o pensamento colonizador colado na mente dos latino-americanos, de tal forma que são incapazes de “serem menores”. A nossa desfaçatez latino-americana (que ama a herança do colonizador europeu), está nua quando apontamos os erros europeus na colonização. Nossa cumplicidade é do tamanho da ambição que não consegue pensar na existência real de países indígenas. Continuamos a querer que toda a diversidade indígena seja resumida apenas no termo genérico “índios”, engolfados nas nossas nacionalidades ainda em processo de formação.

MESAĜO EL LA ESTONTECO

Mi ĵuras, ke ĉi tiun poemon mi verkas
en la jaro 2052, vendredmatene,
la tagon post la 25-a kaj antaŭ la 27-a de julio.
Mi registras ĝin rekte, sen revizia plano,
sur flava paĝo de kajero kun ruĝa kovrilo,
kajero terure eksmoda.
Mi sidas ĉe tablo de perua portebla trinkejo
kiu ŝvebas jam de semajno ĉi tie,
apud la “Calle de Los Incas”, super la “Hotel Brasileño”.
Pli ol tri jardekoj estas forpasintaj
de kiam mia juna versio lastfoje verkis poemon.
Mi ne certas, ĉu la mesaĝo sukcesos rompi la tempregulojn
kaj aperi antaŭ viaj okuloj.
Sed, se miaj kalkuloj pravas,
la tempdistanco atingis maturan nivelon.
Krome, ĉiujn kondiĉojn mi plenumis ekzakte.
La simbolismo eĉ timigis min.
Tiun ĉi poemon mi verkas kiam mi estas jam plenkalva.
Kaj tio estas parto de la reguloj.
La restantajn povrajn harojn el la kapodorso
mi tondigis sen rimorso.
Certe, la juna Paulo ne aprobus mian superstiĉon,
sed mi ĵuras, ke eblas komunikiĝi kun la pasinteco per poemoj.
Kion mi volas diri al mortontoj estas la jeno:
la mondo daŭre estas fetora anuso.
Kaj la homaro?
Partikloj (eble semoj) de malbone digestita manĝaĵo.
Iu bonvolu fine replanti nin.