SPUROJ DE NEFIKSA ESENCO

Kiu mezuros la utilecon de la vivo
de tiu primato, kies tempospaco
inter naskiĝo kaj putriĝo
perdiĝis ie, en epokoj
jam ne plu specifeblaj?
Kiu esploros, kion, pri praa pasinteco,
senskriba kultur’ konservis per kutimo?
Kiu aŭskultos la kredojn
Kaj taksos, kiom novaj ili,
kompare kun konataj
skribaj rakontoj, estas?
Kiu malŝparos tempon por rekonstrui tion,
kion la unua kiu ĝin faris ne registris?
Kiu sensignifa homo
trovos la sensignifecon
de la homo, kiu vivis antaŭ ol
ekestis mistikaj asertoj
pri apartigo disde la aliaj bestoj
kaj transteraj deveno kaj destino?

LA SEKSBEZONO DE PAPO

Papo longan tempon tenis sin for de seksardo
kaj evitis ĉiujn ekscitkaŭzojn.
Sed subite papo volis fiki sen rezervoj.
Kie li troviĝis, tie tuj li senvestiĝis
kaj la kacon en l’ unuan truon renkontitan
kuplis per nehoma puŝoforto.
Pap’ alkuris straten kaj seksumis kun pasantoj,
kiuj genufleksis por religi ŝuolaĉojn.
Kun sinjor’ fumanta pipon sur la placobenko,
Kiam li malfermis buŝon por ellasi fumon.
Kun la flegistino, kiu, post deĵor’ tutnokta,
ekoscedis en la elirpordo de l’ urĝejo.
Kun anafalbeto, kiam demadite kiel
prononciĝas la vokalo kvara el la kvin.
Kun studentoj, kiuj la paperfoliojn prenas
post hazarda kolizi’ ĉe konstruaĵangulo.
Kun rultabulisto, kies pugo direktiĝis
al ĉielo dum manovro super duontubo.
Kun funkistoj kaj repistoj famaj en podio
dum kalsonelmontro pro mojosa zonomanko.
Papo metis kaj remetis por kompensi.
Papo estas la moknomo, kiun oni donis
al ankoraŭ virga mezaĝulo
sen rilatoj kun la moŝta vatikana pastro.
Eble gejo, kiu kaŝis la samseksemecon;
kiu restis sola pro la tim’ al antaŭjuĝoj.

EGALAJ

Mi estas nedika. Aŭ: nemaldika. Jes, laŭnatura.
Ni estas egalaj laŭ nia peso opresa.
Ĉu memestimopravigo?
Ja! Morgaŭ, mi vin memorigos, ke min vi ne forgesu.
Zorgigas min, ĉu mi forgesos morgaŭ vin memorigi!
Ni estas egalaj laŭ nia penso unudirekta.
Ĉu kunestadobezono?
Ŝi estas tricent monerojn bela. Ĉu vi aĉetos?
Ĉu li? bagatelo! Sed li havas fabrikeraron.
Egalaj laŭ em’ kvalifiki homojn kvazaŭ produktojn.
Ni estas egalaj
en nia peno esti malsamaj.