MUTA TUTO

Mutas senkompata suno
Al, sen akv’, fotosintezo.
Senfotosinteza histo
Ĉe, sen vivaj histoj, tigo.
Jen, sen suka tig’, folio.
Akras senfolia branĉo
En, sen verdaj branĉoj, frondo.
Putras la senfronda trunko
Flanke de, sen trunk’, radiko.
Krakas senradika grundo
Sub pied’, sengrunda homo.
[Ĉar mizera estas ĝi]
Vivus, sen la homo,
Tero; Ankaŭ, sen la Tero, kosmo.
Same, la senkosma tuto
Apud senenhava muto.

ĈU RACIA SERĈO?

Moviĝantaj supren, moviĝantaj suben;
Vertikale, horizontale kaj oblikve;
Okcidenten, norden, orienten, suden;
Plus estonte, ankaŭ nuntempe kaj antikve.

Alireblaj rekte, alireblaj kurbe;
Okulmove kaj manogeste, lange, lingve;
Grotofunde, kampe, envilaĝe, urbe;
Plus konkrete, flekseble, mole, paste, likve.

Serĉu en ĉiu vortigebla dimensio,
Kio vivsencon konsistigas, homracio!
Nenifara, ĉesa, halta kaj inerta…

Aŭ raciigon forbalau for de vi.
Preparfaza, baldaŭ-okazanta, preta…
Preta al kio, krom vegeti plu en viv’?